สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหารเทคโนโลยีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการฝึกอบรมการบริหารเทคโนโลยีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว  จัดโดยศูนย์ไผ่และหวายนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานกันระหว่างหน่วยงานของไทยกับจีน  โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์บำรุงดอกไม้และพืช ในประเทศไทยและประเทศตุรกีเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ที่ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

การฝึกอบรมที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ของประเทศจีน ที่จัดอบรมเพื่อตอบสนองต่อความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง Belt and Road Initative หรือ BRI ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “หนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง  ที่เป็นโครงการระดับพหุพาคี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพ  ความประสานกลมกลืน และความสุข ตลอดทั่วทั้งมหาทวีปยูเรเซีย ของรัฐบาลจีนละเป้าหมายใหม่ในความร่วมมือ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน  โดยการอบรมได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมทฤษฎีขั้นพื้นฐานและทักษะปฏิบัติของภูมิทัศน์  เช่น การออกแบบภูมิทัศน์และเทคนิคการก่อสร้าง  การบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาที่เมืองปักกิ่ง  เมืองซูโจว  และเมืองหยางโจว  และสวนหยาง  โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศจีน  กระทรวงการคลัง  กระทรวงพาณิชย์  และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน อันเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างจีน-ตุรกี และ จีน-ไทย อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นการแสดงออกในเรื่องการให้ความสำคัญกับบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน-ตุรกีและจีน-ไทย ในการร่วมมือกันในสาขาต่างๆ

 

ภาพ/ข่าว   ปชส.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts