เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมรับคณะ สบป.กอ.รมน. ในการตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการส่งกำลังบำรุงของ กอ.รมน.ภาค 3

สน.ปรมน.จว.ที่ 15/กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมรับคณะ สบป.กอ.รมน. ในการตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการส่งกำลังบำรุงของ กอ.รมน.ภาค 3 และนขต.กอ.รมน.ภาค 3 ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ท.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผอ.สบป.กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะและประธานการประชุมฯ

ภาพ/ข่าว   ปชส. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts