เชียงราย /// ปปส.ภ.5 โดยนายปริญญา ปัญญานาม นสส.ชก. เข้าร่วมโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

วันที่ 5 เมษายน 2561

ปปส.ภ.5 โดยนายปริญญา ปัญญานาม นสส.ชก. เข้าร่วมโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก ปปส.ภ.5 จำนวน 200,000 บาท” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 61 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี จังหวัดเชียงราย

ในพิธีเปิดได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานเปิด และมีนายกมล สถิรัตน์ นายอำเภอแม่ลาว กล่าวรายงาน ซึ่งผู้แทน ปปส.ภ.5 ได้บรรยายความรู้และการป้องกันปัญหาหายาเสพติดจากกลุ่มเด็กเยาวชน

ภาพ/ข่าว    เทิพากร  ปปส.ภ 5

มนตรี มั่นคงดี    ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts