เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมประชุมในพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงร่วม เรื่องการพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ

เมื่อ 4 เม.ย.61 เวลา 1400 สน.ปรมน.จว.ที่ 15/กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล เป็นผู้แทน ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 15 เข้าร่วมประชุมในพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงร่วม เรื่องการพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติราชการด้านการร้องทุกข์ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง สง.ปปท.กับ สำนักจเร กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานฯ

ภาพ/ข่าว   ปชส. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts