ลำปาง /// สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดการประชุมจัดทำข้อมูลสมดุลน้ำ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำแล้งและน้ำท่วม ปี พ.ศ.2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  จัดการประชุมจัดทำข้อมูลสมดุลน้ำ  เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำแล้งและน้ำท่วม  ปี พ.ศ.2561 โดยนายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ สนับสนุนวิทยากร  ได้แก่    ดร.สุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์  ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา, คุณกัลยาณี  สุวรรณประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, คุณจรีพงษ์  เหล่าน้ำใส วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ  คุณจิระวัฒน์  ประชีพฉาย  วิศวกรโยธาปฏิบัติการจากศูนย์ป้องกันวิกฤษน้ำ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) การจัดทำสมดุลน้ำ  และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำแล้งและน้ำท่วม ปี พ.ศ.2561 รวมถึงจัดทำผังน้ำ และเส้นทางธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

 

ภาพ/ข่าว   ปูณณภพธ์   มั่นคงดี

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts