นครสวรรค์ // เทศบาลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ณ สนากีฬาโรงเรียนวัดบ้านบน โดยมีนางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศนมตรีท่าน้ำอ้อยม่วงหักเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับอ่านสาส์น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดงานในครั้งนี้มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานประมาณ 2.000 คน ทางเทศบาลฯได้จัดรางวัลใหญ่ไว้หลายอย่างเช่นรถจักรยานจำนวน 120 คน และรางวัลหลากหลายอีกประมาณ 1.200 ชิ้น

มีกิจกรรมช้อนลูกน้ำรับรางวัลอีกจำนวนมาก ในการจัดงานครั้งนี้ทางเทศบาลฯได้จัดอาหารเลี้ยงฟรีตลอดงาน เนื่องด้วยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากของขวัญที่เตรียมมาไม่เพียงพอ นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีฯ ท่านเป็นผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล จึงได้มอบเงินสดส่วนตัวให้กับเด็กที่เหลือและยังไม่ได้รับรางวัลคนละ 100 บาท จำนวน 220 คน เป็นเงิน 22.000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงาน

มนตรี มั่นคงดี      รายงาน

Related posts