เชียงใหม่ /// นายกเทศมนตรีฯ ประธานเปิด โครงการแสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาพถ่ายจากโลกเงียบ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิด โครงการแสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาพถ่ายจากโลกเงียบ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว           เอ๋   ปชส.เทศบาลนครเชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts