เชียงใหม่ /// พิธีปิดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ” ล้านนาเกมส์ ”   กล่าวรายงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

พีธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมส่งมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโยยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เจ้าภาพในครั้งต่อไป ที่จะจัดการแข่งขัน ในปี 2562  นำการแสดงมาโชว์ในพิธีรับธง พร้อมร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยความสมัคร สมาน สามัคคี แช่มชื่น อย่างประทับใจ

ภาพ/ข่าว           สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ รายงาน

Related posts