เชียงใหม่ // เยี่ยม จุดตรวจ/ด่านร่วมแบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 2 มกราคม 2560    พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รรท.รอง ผบช.ภ.5 (ปป1)

ได้มาตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/ด่านร่วมแบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เส้นทาง เชียงใหม่ – เชียงราย-พะเยา-ลำปาง ได้แก่

1 จุดตรวจฯ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

2 จุดตรวจฯ ตำบลแม่โถ  จ.เชียงราย

3 จุดตรวจฯ ตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 4 จุดตรวจฯ ตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวยจ.เชียงราย

  5 จุดตรวจฯ ตำบลปูแกง อ.พาน จ.พะเยา

  6 จุดตรวจฯ ตำบลป่าแฝก อ. แม่ใจ จ.พะเยา

  7 จุัดตรวจฯทางหลวง อ.เมือง จ.พะเยา

8 จุดตรวจฯ แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา

9 จุดตรวจฯ นาแก อ.งาว จ.ลำปาง

 10 จุดตรวจท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

11จุดตรวจฯ ต.บ้านเสด็จอ.เมือง จ.ลำง

12 จุดตรวจห้าง ฉัตร ลำปาง

13 จุดตรวจ แม่ทา ลำพูน

14 จุดตรวจนิคมฯ ลำพูน

15 จุดตรวจป่าแดด สารภี เชียงใหม่

โดยเน้นย้ำ-ความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ดูแลปชช. ในเทศกาล

-การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

-การดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบาย รรท.ผบช.ภ.5

-การบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่

-การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฎิบัติหน้าที่เช่นกล้อง cctv sicial media ระบบกล้องอ่าน license plate เป็นต้น

ภาพ/ข่าว    ธนวรรธน์ จรณชัยวัจน์      จ.เชียงใหม่  รายงาน

Related posts