น่าน . ตรวจกระเช้าปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้า

19122016202052-capture

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงค์ธรรม  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน โดยการนำของนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้ออกตรวจกระเช้าปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียง รวม 5 แห่ง

19122016202052-capture1

เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าส่วนใหญ่  จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย โดยในกระเช้าของขวัญส่วนใหญ่จะเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญอาธิ อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขนม ฯลฯ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาบรรจุลงกระเช้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก มีชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตชัดเจน มีเครื่องหมาย อย. และเลข 13 หลัก ต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย และควรจะต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ส่วนภาชนะที่บรรจุก็ไม่ควรมีรอยบุบ บวม หรือเป็นสนิม เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในกระเช้าเดียวกัน ต้องแสดงฉลากรวมระบุรายการของสินค้าที่บรรจุในกระเช้า วันเดือนปีที่หมดอายุ ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต จำหน่าย ซึ่งการตรวจในครั้งนี้ได้เน้นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่จะมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีการแจ้งราคาที่ชัดเจน มีรายการสิ่งของและวันเดือนปีที่หมดอายุแสดงไว้อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ไม่แสดงฉลาก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงค์ธรรม  งานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดน่าน  หรือที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้โดยทันที

โดยนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการตรวจครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให่กับผู้บริโภคและจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

 

19122016202052-capture2

ภาพ / ข่าว    ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล

Related posts