นครสวรรค์ //// จัดชุดปฎิบัติการจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เมื่อ ๓๑๐๙๐๐ มี.ค.๖๐,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.สห.มทบ.๓๑, จนท.ตำรวจจราจร สภ.เมืองนครสวรรค์,จนท.เทศกิจ,จนท.สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดชุดปฎิบัติการจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามนโยบายของรัฐบาล/คสช. ในเรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า โดยเริ่มกวดขันตั้งแต่บริเวณ ถนนหน้าตลาดศรีนครตลอด ๒ ฝั่งไปจนสิ้นสุดที่บริเวณ ถนนสวรรค์วิถี หน้าหมู่บ้านการุณรังษี

– ทั้งนี้ได้ชี้แจง,ประชาสัมพันธ์,ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการในการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะมุ่งสู่การเป็นถนนสีขาว ปลอดอบายมุข ปลอดอุบัติเหตุ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนประชาชนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามกฏ,ระเบียบอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือในคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว            ปชส.ร้อย ที่ ๑ (มทบ.๓๑).

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts